CsapatépítésMódszertanPhoto by Diego Jimenez on Unsplash

A személyiségtesztek káosza

Jung archetípusok, Belbin csoportszerepek, DISC, Wilson negyedek, Myers-Briggs típuselmélet, Margerison-McCann Csoportmenedzsment Profil. Ez csak pár azok közül a személyiségtesztek közül, amiket bármikor kitölthetsz, hogy aztán jól megtudd, hogy mire is vagy hivatott az életben. Sokan kérdezik tőlem, hogy “Ezek a személyiségtesztek mire valók?” Hát lássuk!

Első körben tegyünk különbséget személyiségtípus és csoportszerep között! Ha tüzetesen szemügyre vesszük a két szó jelentését, azonnal szembe ötlik, hogy mi is a lényegi különbség. A személyiségünk az “én”-ünk. Ha bizonyos jellemvonásokat veszünk fel és adunk le akkor szoktuk mondani, hogy személyiségfejlődésen megyünk keresztül.

Ez egy hosszú és nehéz folyamat, amely leginkább tapasztalás útján történik. Önmagunk megismerésére valók a személyiségtesztek. A csoportszerep az a viselkedés, amelyet egy adott közösségben mutatunk. Teljesen más csoportszerepem van egy baráti társaságban, mint a munkahelyemen, ahol vezetőként kell viselkednem.

Ha ez a két dolog tiszta, akkor már csak azt kell tudnunk eldönteni, hogy mit is szeretnénk megtudni magunkról, hogy a megfelelő tesztet töltsük ki. Ha azt szeretném tudni, hogy milyen általános értékek fontosak számomra, akkor mindenképpen DISC tesztet kell kitöltenem.

Amennyiben mélyebb áttekintést szeretnék kapni arról, hogy milyen személyiségem van, érdemes magunk elé venni egy Myers-Briggs (MBTI) tesztet, ami 16 különböző típus közül tudja megmondani, hogy ránk mi a legjellemzőbb. A személyiségtesztek közül talán ez a leginkább elterjedtebb és legismertebb. Ha pedig arról szeretnénk megbizonyosodni, hogy milyen csoportszerep illik ránk munkahelyünkön, akkor egy Belbin teszt a mi megmentőnk.

Összefüggések

Azonban csak hogy ne legyen annyira könnyű a helyzetünk és az életünk, ez a sok-sok teszt egymással karöltve nagyon is összefügg. Sok egymásnak az adaptációja, továbbfejlesztése. Például az MBTI tesztet Carl Gustav Jung munkásságát is felhasználva Katherine Briggs és lánya, Isabel Myers állította össze. Ebből kifolyólag összefonódás van Jung archetípusai és az MBTI teszt között. Leírva ez még nekem is bonyolult, ezért mutatom ábrán, hogy miről is van szó pontosan.

Személyiségtesztek és csoporttípusok

Személyiségtesztek és csoporttípusok

A fenti egy komplex ábra arról, hogy hogyan is függnek össze egymással az egyes személyiségtesztek és csoportszerep-tesztek. Belülről kifelé fogom feldolgozni az alábbiakban az egyes körrészleteket.

A belső kör

Insights Discovery Four Colour Energies

Származását tekintve az ókori Görögországra vezethető vissza, egészen pontosan Hippokratészig. Megállapította, hogy az embereknek négy külön “fajtája” van, és őket a humoruk alapján csoportosította. Úgy gondolta, hogy ha meghatározható valakinek a humora, akkor az is meghatározható, hogy hogyan fog viselkedni.

Sok remek kutató dolgozott ezen elmélet továbbfejlesztésén, de Dr. Carl G Jung, svájci pszichológus volt végül aki elfogadott rendszert állított fel hozzá. Ez a rendszer négy különböző színenergiát használ, ami segít megállapítani és megérteni a mindennapi életünkben mutatott viselkedésünket.

Tűzvörös

insights-colour-quadrant-fiery-redA tűzvörös emberek extrovertáltak és nagy energiájúak. Szeretik, ha folyamatosan történik körülöttük valami. Másokhoz való közeledésük nyitott és direkt. Vágynak a hatalomra és az irányításra.

 

Napsugár sárga

insights-colour-quadrant-sunshine-yellow

Azok, akik napsugár sárga energiákkal rendelkeznek, szintén extrovertáltak, sugárzó emberek és nagyon barátságosak. A legtöbben közülük széles baráti körrel rendelkeznek. Másokhoz való közeledésük meggyőző, demokratikus és végletekig szociális célokat szolgál.

Föld zöld

insights-colour-quadrant-earth-green

Az olyan emberek, akik a föld zöld energiákkal rendelkeznek, nagyra tartják az emberi kapcsolatok értékét. Olyan emberek akarnak lenni, akikben mások megbízhatnak. A többi embert nem hatalom útján közelítik meg, tisztelik az egyéniséget és a megértésre törekednek.

Hideg kék

picture

A hideg kék emberek jobbára introvertáltak és arra összpontosítanak, hogy megismerjék és megértsék a világot maguk körül. Jobban szeretik az írott kommunikációt. Nagyon jó analitikusok.

Wilsooooon Kvadránsok

Na persze most nem a hajótörött Tom Hanks labdáját szeretném elemezni, hiszen ő meg sem szólalt az egész film alatt. A Wilson negyedek inkább arról szólnak, hogy mennyire vagy asszertív (fancy kifejezés manapság) és hogy inkább érző vagy irányító vagy. Nézzük a képet alább:

Minden szervezetben van egyfajta rejtett sokszínűség – a társadalmi stílusok sokfélesége. A társadalmi stílusbeli különbségek kihasználása hatékonyabb együttműködést, produktív kapcsolatokat, nagyobb termelékenységet és üzleti eredményeket eredményezhet. Felismerve mások stílusát és képességeit, igazodni tudunk környezetünkhöz, így érve el mások számára hatékonyabb kommunikációt és meggyőzőképességet. A sokoldalúság javítása csökkenti a munkára fordított időt.

Vezető/Drivers

A “vezetők” nagyon erős személyiségek. Jellemzően van egy “gyerünk, csináljuk meg!” vagy “bármilyen áron, de meg kell tenni!” stílusuk. Nagyon dominánsnak tűnhetnek, és gyorsan cselekszenek. Sokszor aposztrofálják őket negatívként, makacsként vagy arrogánsként.

Elemző/Analyticals

Az analitikus típusok folyamatosan értékelnek, kérdéseket tesznek fel, sokszor egészen addig a ponting amikor már túl sok információjuk lesz. Mások úgy látják, hogy tehetségesek, ragyogó ötletekkel, azonban hajlamosak analízis bénultságba vagy túlzottan elemző helyzetekbe kerülni. Ha bármilyen kérdésed van, ne habozz kapcsolatba lépni velünk.

Önkifejező/Expressives

“Természetes” emberek, akik szeretnek a körülöttük lévőkkel beszélgetni, szocializálódni. Nagyon jó történetmesélők, azonban sokszor hajlamosak nagyot mondásra, csak azért, hogy lenyűgözzék közönségüket. Szintén jók célok átadásában és képesek rá, hogy másokat is motiváltá tegyenek az elérésében. Nehézséget okoz számukra azonban az egyes feladatok pontos elvégzése, ezért kissé megbízhatatlanok.

Barátságos/Amiables

Ők a legnyugodtabb, legkiegyensúlyozottabb lelkületűek a négy közül. Szeretnek hátradőlni és figyelni a világot maguk körül. Nehezen jönnek izgalomba. Inkább félreállnak, mintsem hogy felidegesítsenek embereket. Igazából sokszor azzal idegesítenek fel másokat, hogy nyugtatni próbálnak. Az esetek nagy részében az utolsó pillanatig várnak a döntéssel, vagy inkább kivárják, hogy a csoport milyen döntést hoz és beleegyeznek. Mély érzésű egyének, akik harmóniára vágynak.

Margerison-McCann csoportmenedzsment profil

A jó csapatmunka alapvető követelmény a legtöbb szervezetnél. A legtöbb esetben azonban az emberek azért kerülnek be egy pozícióra, mert ők jelentkeznek, nem pedig azért, mert a legmegfelelőbbek. Dolgoztál már olyan csoportban, ahol szorgos és tehetséges emberek voltak együtt, mégsem sikerült elérni a célokat?

Ez azért történhetett így, mert az emberek a csoporton belül nem a megfelelő szerepre voltak felvéve, így nem tudták kihasználni az erősségeiket. Jelen helyzetben nem a technikai képességekről beszélek, hanem az úgynevezett “soft” skillekről mint a problémamegoldás, döntéshozás, új eljárások bevezetése, tervezés és a tény-elemzés. Ha egy csoport rendelkezik emberekkel akik erősek az előbb felsoroltakban, nagyobb eséllyel képesek célokat elérni.

A csoportmenedzsment profil (Team Management Profile) egy pszihometrikus eszköz, amit már közel 20 éve használnak személyi- és csoportfejlesztésként. A rendszer egy 60 kérdésből álló sor alapján mutatja ki, hogy az egyén mennyire részesíti előnyben a(z):

  • másokkal való munkát.
  • információ összegyűjtését és használatát.
  • döntéshozást.
  • saját maga és mások által végzett munka megszervezését.

 

A kérdéssor alapján a következő típusok jöhetnek ki eredményként:

Reporter-Adviser – Örömét leli az információ felkutatásában és használatában.
Creator-Innovator – Szeret új ötleteket kigondolni és más megközelítéssel feladatokat megoldani.
Explorer-Promoter – Élvezi ha új lehetőségeket fedezhet fel.
Assessor-Developer – Örül, ha analizálhat bizonyos helyzeteket, majd fejleszthető az állapotokat.
Thruster-Organizer – Szereti ha a dolgok haladnak és eredményeket érnek el.
Concluder-Producer – Kedveli a szisztematikus munkát, hogy optimalizálja munkáját.
Controller-Inspector – Élvezi, ha a feladat részleteibe áshat.
Upholder-Maintainer – Feladatának érzi a csoport szabályainak és értékeinek fenntartását.

A “Linker” szerep, az ábrán nem megtalálható, ez ugyanis a csoportvezető szerep. Bármelyik csoportszerep elláthatja a “linker” feladatkörét is, azonban ez a szerep plusz felelősségekkel is jár.

Myers–Briggs-típuselmélet (MBTI)

Carl G. Jung teóriája lapján az embereket alapvető viselkedésük alapján lehet csoportosítani:

  • Extrovertált (E, Extraverts) vs. Introvertált (I, Intraverts),

A körülöttük lévő világ észlelése alapján:

  • Tapasztaló (S, Sensing) vs. Intuitív (N, Intuition),

A körülöttük lévő világ megítélése alapján:

  • Gondolkodó (T, Thinking) vs. Érző (F, Feeling)

A fenti hat éra volt az, amelyet Jung megalkotott, majd ezek voltak az alapjai a Myers-Briggs elméletnek is, amely egy plusz párossal bővítette ki a sort:

  • Megítélő (J, Judging) vs. Észlelő (P, Perceiving)

 

Az első kritéria (extro- vagy introvertált) mutatja meg az ember energiáinak az áramlási irányát. Az extrovertáltak az energiájukat a körülöttük lévő világból nyerik, míg az introvertáltak energiái a saját belső világukból fakadnak.

A második kritéria (tapasztaló vagy intuitív) azt mutatja meg, hogy az egyén milyen formában jut információhoz. A tapasztaló azt jelenti, hogy az ő csak akkor hisz egy információnak, ha azt a körülötte lévő világból nyeri. Az intuitív inkább azoknak az információknak hisz amik a belső világából érkeznek.

A harmadik kritéria (gondolkodó vagy érző) az egyén információfeldolgozó-képességét mutatja. A gondolkodó azt jelenti, hogy ő akkor hoz döntést, ha logikusan felépíthető. Az érző a döntéseit nem logika hanem érzések alapján hozza meg.

A negyedik kritéria (megítélő vagy észlelő) azt magyarázza, hogy az egyén hogyan tervez. A megítélő az egész életét szabályok és célok köré rendezi és nem tágít a tervtől, míg az észlelő sokszor improvizál és alternatív lehetőségeket keres.

 

Hogy az ember melyik típusba tartozik az mutatja meg, hogy az egyes kritériákban melyik az erősebb. Ezek alapján 16 különböző betűkód alakulhat ki.

Ha kíváncsi vagy, hogy te melyikbe tartozol és kik azok a híres személyek akikkel osztozol ezen a típuson, kattints az alábbi gombra!

Alábbi gomb

Belbin csoportszerepek

Ezt a témát már hosszasan taglaltam nem is egy, nem is kettő, hanem három blogbejegyzésben! Ha lemaradtál volna róla, kattints a linkekre!

Zárszó

Bár a személyiségtesztek és csoportszereptesztek azt mondathatják velünk, hogy személyiségünk és csoportszerepeink kusza hálózatot alkotnak, ez nem így van! Belőled csak egy van, saját gondolatokkal, saját belső világgal és külső kivetüléssel! Ami viszont fontos, hogy legtöbben saját magunkat sem ismerjük, így nem tudjuk kihasználni a bennünk rejlő potenciált.

Áldozd rá az időt, hogy utána jársz ezen személyiségtesztek által, hogy mire is vagy képes! Ehhez kapcsolódóan van egy kedvenc latin eredetű közmondásom is a számotokra: “Ad astra, per aspera” – azaz “Tövises az út a csillagokig”!